Kendi kendine pişen akrilik (Hazır)

 Hazır Akrilik tozu polimer zincir yapısında ve partikül boyutu 60 mikronun altında olan yüksek moleküler ağırlıklı metil metakrilat polimerden üretilir. Tozun bileşimine bir başlatıcı ve bir stabilizatör eklenir ve hazır monomerin bileşimine toz ile sıvı arasında kimyasal bir reaksiyon gerçekleştirmek için bir katalizör eklenir

Hazır akriliğin kullanımı:

Protezdeki kırık ve çatlakları onarma

Protezlerin modifikasyonu

Astarlamak (Relining)

Hazır akrilik avantajları:

Onarım alanında güçlü kimyasal bağ kurma

Yüksek renk çeşitliliği, cilalanabilirlik kabiliyeti ve yüksek parlaklık

Metil metakrilat polimerden yapılmış tüm protezlerde kullanılabilme

Mevcut Renkler:

A18-A27-A45-A63, A81

Şeffaf renk

Vita renk örneklerine göre dentin renkleri

Diş eti protezlerinin boyanması için evrensel boyalar  ( Universal Paints)