لوازم جانبی

بتادنت ارائه دهنده لوازم و تجهیزات جانبی دندان سازی

لوازم و تجهیزات جانبی

رگه اکریل

رگه آکریل یک گرمی

دوبلیکات پورینگ

توجه داشته باشید ذوب دوبلیکات با استفاده از دستگاه ذوب کن و یا ماکروفر صحیح است و ذوب دوبلیکات با حرارت مستقیم به ژل، عمر استفاده از آن را کوتاه می کند و باعث تغییر ابعاد و عدم ثبات دندان ها هنگام تزریق آکریلیک می گردد.

پریشر پات

دیگ پخت تحت فشار جهت ساخت دنچر لثه و تکمیل مرحله اتوپلیمریزاسیون دارای سوپاپ اطمینان و شیر تخلیه

بتافیلم

جهت جلوگیری از چسبندگی خمیر آکریل به گچ و همچنین جلوگیری از تاثیر منفی رطوبت موجود در گچ بر روی آکریل، پس از تهیه قالب گچی، سطح آن را به کمک یک قلموی نرم با مایع بتا فیلم آغشته نموده، پس از خشک شدن عمل قالبگیری را انجام دهید

فلاسک پورینگ (مفل کستینگ)

جایگزین مفل های قدیمی برای ساخت دنچر لثه به روش پورینگ

هولدر

جهت پاکسازی دندان ها از موم و چیدن داخل فلاسک

لوازم و تجهیزات جانبی

بتادنت ارائه دهنده لوازم و تجهیزات جانبی دندان سازی ​