تجهیزات جانبی

رگه آکریل یک گرمی

توجه داشته باشید ذوب دوبلیکات با استفاده از دستگاه ذوب کن و یا ماکروفر صحیح است و ذوب دوبلیکات با حرارت مستقیم به ژل، عمر استفاده از آن را کوتاه می کند و باعث تغییر ابعاد و عدم ثبات دندان ها هنگام تزریق آکریلیک می گردد.

 

 

دیگ پخت تحت فشار جهت ساخت دنچر لثه و تکمیل مرحله اتوپلیمریزاسیون

دارای سوپاپ اطمینان و شیر تخلیه

روش مصرف:

جهت جلوگیری از چسبندگی خمیر آکریل به گچ و همچنین جلوگیری از تاثیر منفی رطوبت موجود در گچ بر روی آکریل، پس از تهیه قالب گچی، سطح آن را به کمک یک قلموی نرم با مایع بتا فیلم آغشته نموده، پس از خشک شدن عمل قالبگیری را انجام دهید

جایگزین مفل های قدیمی برای ساخت دنچر لثه به روش پورینگ

جهت پاکسازی دندان ها از موم و چیدن داخل فلاسک