پوستر ها

نمایش:
دوره کامل آشنایی با تکنیک های مدرن ساخت پروتز های متحرک در کشور باکو

این دوره توسط شرکت بتادنت و در کشور باکو برگزار می شود. در صورت نیاز می توانید پوستر این دوره را همینجا دانلود کنید.