تولید کنندگان برای محصولات مشمول استاندار اجباری ملزم به راه اندازی بخش کنترل کیفی جهت انجام تست های تعیین شده از طرف موسسه ملی استاندارد می باشند و با رعایت الزامات تعیین شده همچنین انجام مرتب و روزانه آزمون ها قادر به درج لگوی استاندار ملی محصول تولید شده هستند .

شماره استاندارد پلیمرهای پایه دندان مصنوعی 2571 بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 1-20795 تدوین و ثبت گردیده است .

کارشناسان موسسه استاندارد حین فرآیند تولید بطور مداوم اقدام به نمونه برداری از خط تولید و انبار محصول می نمایند و تمامی آزمون های شیمیایی و مکانیکی محصول بررسی و بعد از تائید توسط کارشناسان محصول در بازار عرضه می گردد.
شرکت بتا دنت علاوه بر دارا بودن بخش مجهز کنترل کیفی در واحد تولید دارای قسمت های مختلف تحقیق و توسعه بوده و قابلیت ارتقاع و بهبود خواص و کیفیت مطلوب محصول را دارا می باشد و بنا بر تشخیص کارشناسان موسسه ملی استاندارد از صلاحیت انجام آزمون تخصصی در واحد خود برخوردار است .

این شرکت در حال حاضر آزمایشگاه همکار (آکرودیته) موسسه ملی استاندارد می باشد، که وظیفه این آزمایشگاه بررسی کیفیت محصولات سایر تولید کنندگان و یا وارد کنند گان دندانهای مصنوعی و مواد دندانی نیز می باشد ، و این افتخار و جایگاه مرهون توان علمی و قابلیت های بلقوه این واحد تولید می باشد .

آزمون های کنترل کیفی دندان مصنوعی و پروتز های پلیمر های دندانی

بخش کنترل کیفی شرکت با بکار گیری دستگاههای از جمله :

کروموتوگرافی (گازی)

دستگاه یونیورسال برای تست خمش و کشش و فشار

دستگاه تست ضربه

دستگاه اسپکترو

فوتو متری یووی ودرینگ

آزمون های انجام گرفته جهت بررسی کیفی محصول شامل :

ثبات رنگ – عاری بودن از تخلخل – استحکام کششی – مونومر باقیمانده – مقاومت به سایش – مقاومت به ضربه – ثبات ابعاد – استحکام خمشی – جذب آب و حلالیت – ترک پذیری – پالیش پذیری مجدد بعد از مفل گذاری – اتصال پایه دندان به پلیمر لثه